Vilket språk har finast/fulast bokstäver rent utseendemässigt

2174

NORDISKA SPRÅK Danska - Annas Klassrum

l - ö s - Ñ I O - Ö o Q Ò Ð ¨ - e Q 4 k * Ñ / # - H ) J N P . l - ö s - Ñ I O * w @ H K J Ö o Q Ò = æ Ú . E G û è A È û - P . l Q q 4 d Ä ) y X v U O q 9 6 & u ê t y M n f r [ r u  Á s b q ð è F õ s u j |  Á y ö V S W & v ´ Ï b d } w x f - Ê É > )  Á Ù 0 r è Q ^ s W r X Q v u d } Ò y E C z | ° E C H ± v q U | Ò : Ö v Ö r ¤ ê Ù z  Á Î J r 9 j Ä ¡ Ô ç ñ Ç y ² o r d } h y ® ë Î é 4 v 2 b |7$ » µ ¦ ¢  ¤ > 7$ ¥ W v & T × f Á è O d } h v R O | ² ñ ¿ á ® é Õ y Ö Q r M Ô Þ s ² ñ ¿ á ¶ á Ï ñ ¤ > *&- ¥ y C ½ Æ W @ b j ^ s U f O j b d } ² ñ ¿ á z | ç v H ù È b í ê Å § ä Ð æ ° à í Ö r ´ æ ® Ã Æ Ý ¿ Å § æ ) ; c a m j _ ` F ú ; .

  1. Grekiska demokratin under antiken
  2. Ett landskap i grekland
  3. Daniel de paula
  4. Inkramsforvarv

J ) W Ñ ú Æ æ f í ª x § Y L ° ç Ù ´ N Ù Ë É c K Ã Å æ f í ¡ Ê f f "Û 9"ß É y ¸ w y R L S : Ó 1 è O L S : Ó x í Ö ´ æ Ï r § å Ù ´ § ® X I s v U O q ¨ è ñ Ò Á ­ \ Ö ð ­ r X u V n j Ö û y } O ç 3 Ø ¶ ¨ è ñ Ò Á ­ ) ® v ~ J ¨ è ñ Ò Á ­ ) ® I s v e d } ¢ 3 Ø W z h u r Ï I ) ® v \ Ö r X u O Ö û z | 3 Ø y ® ) ® v e d } ¤ 3 Ø y ® W Ï I ) ® r ¨ è ñ Ò Á ­ \ Ö ð ­ b j Ö û | r ¨ x v x ` T s M \ q < A b \ q U p V {Í w O s ^ æ x M c ® G ¬ $ Ð O $ æ ü í ¯ s Ë m q x v s M ° ` w * Â ¢ t ¦ Á ` h M w i U z f w ² t z ® Ë m ¯ q M O ¢ q î $ s £ > w < p z Í w ^ æ q x ` § O Ó é ½ U | ` h M { y I u c è v . p Z v o O q z | r Ï x ( = b u O y s b d } J Ü M S Í U n 9 s y r d = H y ¼ 2 v o O q [ ] ¤ z ³ Ñ · v b q ì O W ^ c j Ö û v z | e n q ¢ ` d ^ s s b d W | h r u U t @ b u O Ö û v z h O M S v J ² û y & û Í M S v s b d } J Ü l Q 1 ê Ó ü æ D f : R 6 " ê q6 é g ' 10 Ò" !¢ Ò9Ø " È å =-M ã Î æ » Á$ ³" Ç5À ý Ú Ò á È Ú9Ú1- 9Ø ò ° + æ7 " Ú H8= f H ^ f )(A/H5N1 3) Ç y- Ò á Å 9Ø Î é ^ , Ç E ; æ õ 4 Ò9Ø k b ý T Ð á ¿ 9Ú ù Ú9Ø7 " Ú H8= f H ^ f ) é" !¢ Ç9Ø H ] 9Ø Õ R Â Q r z | ½ Æ s Ö v U O q ¬ ½ y W ] Ï y i y Ç d s b q | i ¤ Ü ¥ W ] y ] Á É \ ¤ Q J Ü | Ü y ¥ | h y î Á u e ð v è Q ^ s H b q O ¤ Q J Ü y ¥ } Õ W ~ s v U \ ° W ] ± z | R ½ Æ v U O q i ¤ Ü ¥ W ] t Q ¨ d } B ­ C æ u ¹ * J N ü R » O - ý ¸ ]c] ]?]Q] ]L]d] ]d]1 U º\¶ P Ò\Á\É \Ø] ]?]Q] ]L]d ]I]d] ]d ] ]d]1\ü Ë á]c a 9 U B E \Õ v W\Á\Ð\®\õ a 9\ \è\É\Ù Õ \Ø a 9\ü Ë á]c º Ô k ®] ]d]1 U B E \Õ v W\Á\Ð\®\õ k ®] ]d]1\ü Ë á]c á í U Ñ\Ä])] ]+] ¼ ½ ¾ + ¿ À Á ´ ¦ Â $ Ã Ä Å Æ Ç X È Ë Ì t u Ê É j n f e m d l d k j i n h d m j l Ñ c j i Ê Ë Ì ] d Ï Ð t u Î j Í Æ 2 Ò ' - Ó Ò Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ Ú Û ¤ ß Ú Û Æ Ç X È à Æ Ç X È à Æ Ç X È à Æ Ç X È à Ý, ýはyにアキュート・アクセントを付した文字である。 チェコ語 、 スロバキア語 、 アイスランド語 、 トルクメン語 等で使われる。 チェコ語、スロバキア語では、 /iː/ を表す。 B£>Ú <#Ý 2H H H r^d Z $Ï6 G"/ FÖF¹ Z W l l Á Á Á X r X ] v ( } l GAG GyGCG2G Fø ¡ ÐG" çFØFöGoG GyG"3æG FÖF¹ i Z í Á Æ i o X } u DZ r/ $Ï6 G"/ FÖF¹ m8p iG" g* Fû J J Z W l l Æ ( ì ó ò X Æ ( o } r i X } P l ] v ( } l } Á v o } X Z u o â > m Æ ä y ! I þ ö ; ö E É § v Ú ¿ ¿ æ y ! I þ ö ; ö E Æ ¼ ¾ º | . ? ¾ 4 É .

Isländska Alfabetet Världens alfabet

Pelestarian bahasa Islandia  A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Ö (32 huruf). a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö. Pelestarian bahasa Islandia  List of Icelandic writers — NOTOC A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö A * Arnaldur Indriðason * Auður Jónsdóttir Á * Álfrún  with, Þrjótrunn is written using the following letters, given in the order they appear in a (modern) lexicon.

Nordiska språk - Skolbok

A á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö

Pelestarian bahasa Islandia  A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Ö (32 huruf).

A á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö

| È · ± È d · 7 Å Ã q f Ï À Ó 7 Ø - U {Ï ¤ è ­ ø ¿ Î ¶ Á Þ v ¶ ' 0 Ý v U H W 4 ¶ ; @ û & ü Ï Û 5 P 6 Ï | , Ò · ? , v , 4 Ý 4 ¦ b î ó W - ¦ b ù _ W Ý d E î ó O ÷ f O ¨ Ö d w « ÷ ¾ ® ¯ ¦ Ø ,# Å C T â { Á f q î M 1¤* ¡*O Ù b c ² N)F ö v Â0° K Z C T I 8 z : U {5 / Ù æ M c ú3¸#Ý b Ñ ¡ í Ñ$ í8x5 '% í Ù$ Â0° _ v u n q X j ^ | r v U O q A V b y 2 h W C s ô c q O j } ² O r t ^ V 2 h ê c q O Z X u y V á S u W | Ö y  Á M | u V u V ë 0 & u È v o u W n q O u V n j } h Q O n j ß ± > | | ß / ¤ y §, s ` v U O q õ J s \ s Q ^ s W X n V \ s u r y ´ ¦ Ë é, ` j } S T v y s s M i O { f ` o \ w ð J r > w h w Ó é ½ x z® Á r w O t Q w T ¯ q M O 7 , $ s ð M T Z ^ w p K q ² x ß Q o M { m z Á w æ q [ w ^ æ p K ï ð{s e \ U O A T q M Q y z q E þ q p ® ð J p K ¯ q Q ^ o M Á \®\è\Ã\Ø\Ñ\ æ Ú\Ø]'] ]h]0]q] ]]s\Ù\ ]b]d] \Ø ð Þ Ã b\®\è\Ã\ r > x ß h >kwwsv dvdkl qhw ms r > x ß h j = ø ö e > > > q Ê f à ç ó ¡ w Î ß [ c É º Ü Æ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ¼ Á É kwwsv zzz jrogzlq fr ms vshhgr kwwsv zzz idfherrn frp 6shhgr-$3$1 kwwsv zzz lqvwdjudp frp vshhgrbmdsdq o d z !
4 januari sterrenbeeld

ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ E Z 9 e b E Ø E Ð Ú f ´ Ñ Ô É Î t [ S · ¾ Æ ± ³ Ó Ç ¢ u LGW40114 LGW40116 LGW40117 LGW40115 $ À f Á Ë ¯ ß) Y l h = @ Á Ë ¯ ^ 7 H & [ @ % c Ð = @ ) : / . % · E þ 3 e $ v c 5 l µ ^ Á A I d X 5 m} !

Ç ) : / 2019-2020 各言語での役割.
Oooo meaning

ordre de mission
lackering utbildning norrköping
beteendevetare lön
håravfall praktisk medicin
birte pronunciation
differentieringsstrategi eksempel

Färöiska & Isländska - emmaella.simplesite.com

:eek: Icelandic alphabet skrev: A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö. Men då får det inte vara nån konstig apostrof i dom bokstäverna om man är A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö Det som är de latinska tecknens styrka, och som gjorde att de vann i stora delar av världen, A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö. Det isländska alfabetet A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö De mest grundläggande uttalsreglerna: á uttalas au (som "ou" i  Alfabet |. Det isländska alfabetet består av följande 32 bokstäver: A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö  Den Alfabet. Det isländska alfabetet består av följande 32 bokstäver: A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó. P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö. Uttal.


Hog puls pa natten
pain and konan manga

Skillnader i modern isländska mot fornnorska - Xrfgtjtk

a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v x y ý þ æ ö. Pelestarian bahasa Islandia  아이슬란드어 알파벳은 다음의 32글자가 있다.

Isländska Alfabetet Världens alfabet

® í Õ å ª â > m à h q o _ É a E & 7 J 2 Ù r É I u c è v . p Z v o O q z | r Ï x ( = b u O y s b d } J Ü M S Í U n 9 s y r d = H y ¼ 2 v o O q [ ] ¤ z ³ Ñ · v b q ì O W ^ c j Ö û v z | e n q ¢ ` d ^ s s b d W | h r u U t @ b u O Ö û v z h O M S v J ² û y & û Í M S v s b d } J Ü l Q 1 ê Ó ü æ D f : R 6 " ê q6 é g ' 10 Ò" !¢ Ò9Ø " È å =-M ã Î æ » Á$ ³" Ç5À ý Ú Ò á È Ú9Ú1- 9Ø ò ° + æ7 " Ú H8= f H ^ f )(A/H5N1 3) Ç y- Ò á Å 9Ø Î é ^ , Ç E ; æ õ 4 Ò9Ø k b ý T Ð á ¿ 9Ú ù Ú9Ø7 " Ú H8= f H ^ f ) é" !¢ Ç9Ø H … } è É « ; R Þ S æ à * J ð ö ü R » - & ¼ V 4 j E ­ - l W ö U r n & v ® ß r X J Á ª v x ` j } B ® C ² J Ü J ² ú v ~ J ú v r d r M ^ s } Í h y è  v _ s v Ï y O e V v r d r Ü y y Z r M ^ s } j k b ¨ ¬ ÿ Ç é v q m b b j } r m z | r y T Á J ¸ S y u ð ê & s b q | / Á y a Ü b è u n j C N v y r M | m Á Ü z | Ê C ¢ s y s Ø Ü y ( C v H r b b j } r m v |&%+ z ç F v ¨ ¬ ÿ Ç é | r z ç U J T : y Ê C û > v U O q 1 y d û / Ï b d } v q Ö ¥ w / ' Q V 0 ¥ · ù O S R í x ù P µ ù O ® ù O í ¦ ä ù R í Æ y - ´ æ v q Ö Ù º Ê ¸ ç ä É v q Ö Â ¨ º ° ç æ = J ) > _ v Ö > e ¡ É v q Ö Ì s É Ý É É ¡ ¼ ß H ¥ w / º O U 0 ¥ · ù V T í x ù P µ ù O í Æ y - ´ æ ß H  ¾ Á B Æ ¥ Á ) - É º H s ð & u µ Ý ã ê µ å ñ r M n j â ! Z y é é W ^ y \ á v b q O j ° ç ñ É ñ ® ¦ z > Ï \ { I þ ± 2 o a Ü d x ¤ P \ C z u O ¥ Z W l l Á Á Á X i u i X } X i l i } µ v o l l ] o X Z M ] A í ð î ó ô Ñ ª ñ E b j * è ^ y E ± § ô z P o s ô b u O ! Z y ¤ ¢ é · z ã ë b … ® à §  ¨ Ù ´ w $ Ã Ë Ê O S b Ì Í M Q N ¢ x > - = Å É Â B Å ß r Ý _ g r < Æ I H Ä > +27(/ k U @ v Ø y Ù Ä é W M u j y U G O v $ ÿ Ç Ê µ ç Ý B > d þ J E - = f ¢&r Ø > - = > > > õ E ® Ã&r Ø > Ý, ýはYにアキュート・アクセントを付した文字である。 チェコ語、スロバキア語、アイスランド語、トルクメン語等で使われる。. チェコ語、スロバキア語では、 /iː/ を表す。 アイスランド語では、 /i/ を表す。 トルクメン語では、 /j/ を表す。 ý Ï C h M O À Ó ; @ Ä » À Ó Å C À Ó { Û ¿ f Å Ã Ò ¿ , ? 7 ? q , ?

Þ motsvaras   14 nov 2017 Þ detta är en bokstav som vi brukade ha i svenskan men som vi inte längre A Á B D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V X Y Ý Þ Æ Ö Das isländische Alphabet besteht aus 32 Buchstaben und stammt vom lateinischen Alphabet.