Reglerande ekosystemtjänster - Boverket

4257

PM Ekosystemtjänster.pdf - Trafikverket

De mest relevanta ekosystemtjänsterna inom pilotområdet identifierades; de reglerande och kulturella. Detta skedde med hjälp av ett utvärderingsverktyg för att översiktligt uppskatta antalet ekosystemtjänster och grad av potential. REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Matförsörjning Vattenförsörjning Råvaror Energi FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Fysisk hälsa Mentalt välbefinnande Kunskap och inspiration Social interaktion Kulturarv och identitet KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER Figur 64. Kategorier av ekosystemtjänster. Figur 65. Ekosystemtjänster och symboler.

  1. Indonesiska öar
  2. Kommunala utredningar

Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen  Reglerande. De reglerande ekosystemtjänsterna upprätthåller en viss balans i naturen, motverkar störningar och förhindrar katastrofer. Exempel på reglerande  Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering; Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv och turism; Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån,  är de varor som produceras av ekosystem, till exempel mat, vatten, trä och fiber. Reglerande ekosystemtjänster. är nyttan människor har av  av A Ekström · 2018 — De reglerande tjänsterna fås från naturens reglering vilket kan vara reglering av vattenflöden eller klimat. De försörjande tjänsterna är produkter som fås av  Naturen ger oss också inspiration och kunskap. Kulturella ekosystemtjänster gör helt enkelt att vi mår bra.

Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer - PDF Gratis

De reglerande ekosystemtjänsterna upprätthåller en viss balans i naturen, motverkar störningar och förhindrar katastrofer. Exempel på reglerande  Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering; Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv och turism; Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån,  är de varor som produceras av ekosystem, till exempel mat, vatten, trä och fiber. Reglerande ekosystemtjänster. är nyttan människor har av  av A Ekström · 2018 — De reglerande tjänsterna fås från naturens reglering vilket kan vara reglering av vattenflöden eller klimat.

Tjänster och gentjänster – hur kan ekosystemtjänster

Reglerande ekosystemtjanster

• Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som t.ex. klimat, översvämningar, avfallsnedbrytning och kon-troll av sjukdomar samt pollinering av våra grödor. • Kulturella ekosystemtjänster … 2017-08-24 Tyréns arbetar integrerat med olika kategorier av ekosystemtjänster. Vanligen delar man in tjänsterna i fyra kategorier som baseras på vilken typ av tjänst de levererar: producerande, reglerande, kulturella och … REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Matförsörjning Vattenförsörjning Råvaror Energi FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Fysisk hälsa Mentalt välbefinnande Kunskap och inspiration Social interaktion Kulturarv och identitet KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER Figur 64.

Reglerande ekosystemtjanster

4. KULTURELLA. Det här arbetsområdet består av fyra lektioner och bygger på de fyra kategorierna av ekosystemtjänster. Till samtliga kategorier finns olika uppgiftskort som eleverna ska jobba med.
Tibro spacex

Reglerande ekosystemtjänster som identifierats i Ulricehamn är vattenrening och flödesreglering, bullerdämpning och luftrening samt temperaturreglering. Värdet av de reglerande ekosystemtjänsterna uttrycks monetärt (vattenrening och flödesreglering samt bullerdämpning) och kvalitativt (temperaturreglering). • Reglerande ekosystemtjänster: påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer såsom vattenhållande förmåga, rening av luft, pollinering eller reglering av skadedjur. • Stödjande ekosystemtjänster : är de underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera, bland annat fotosyntes, biogeokemiska kretslopp och bildning av jordmån. reglerande och kulturella ekosystemtjänster före och efter genomförandet av en detaljplan i Maglehill i Höör.

REGLERANDE 4ILL¾EXEMPEL¾FOTOSYNTESEN Översikt över ekosystemtjänster, illustration Author: Per Demervall 2013/Skolverket Created Date: Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gyn-nar oss människor, det vill säga upprätthåller eller förbätt-rar människors välmående och livsvillkor och kategoriseras vanligtvis i fyra grupper; stödjande, reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster.
Lira sek chart

osteonekros kna
förbud att stanna med tilläggstavla
empirisk studie kvalitativ metod
quotation rules
swift koda nkbm

Reglerande ekosystemtjänster - Norrtälje kommun

Producerande ekosystemtjänster som bedöms vara prioriterade är tillhandahållande av livsmedel och råvaror. Reglering av övergödning och giftiga ämnen är mycket viktiga reglerande ekosystemtjänster.


Arbetsförmedlingen trollhättan personal
telia apple watch

Ekosystemtjänster – Wikipedia

är nyttan människor har av  av A Ekström · 2018 — De reglerande tjänsterna fås från naturens reglering vilket kan vara reglering av vattenflöden eller klimat.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN - COCITY

Träd i en stad kan ha en reglerande funktion gällande luftrening samt buller- och klimatreglering.

Reglerande tjänster: Lindring av lukt och buller: Reglerande ekosystemtjänster. Värderas med  av M Ekelund · 2015 — invånarna. Reglerande ekosystemtjänster är de tjänster från naturen som reglerar hela ekosystemet. Två exempel på reglerande ekosystemtjänster är att fåglar  Det finns försörjande ekosystemtjänster, som livsmedel och dricksvatten, reglerande som pollineringen insekterna står för, kulturella som  Samtidigt har leveransen av de flesta övriga nyttor (14 av de 18 kategorierna av ekosystemtjänster) minskat.