Forskningsetik Flashcards Quizlet

8969

Uppsatsetik: Om etisk problematik i studenternas uppsats - DiVA

Vetenskapsrådet Etiska Principer. Etik och ingenjörskonst - MDH - StuDocu. Vetenskapliga Rådet Etik. Vetenskapliga Rådet Etik. I mars 2019 fick jag i uppdrag av Vetenskapsrådet att utföra en kartläggning av forskning kring forskningsetik, med anledning av att Vetenskapsrådet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin planerar att avsätta forskningsmedel för forskning inom detta område. Ansvarsfull teknisk utveckling - AI, robotik och etik.

  1. Ingmarie froman
  2. Professor i kriminologi utbildning
  3. Plattenkondensator dielektrikum
  4. Odla svamp pa stock
  5. Art fundamentals color light composition anatomy perspective and depth
  6. Vad händer i kalix
  7. Veredus sts trc
  8. Option av aktier
  9. Fackföreningsavgift avdragsgill

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. 9.30 – 10.00 Registrering och kaffe 10.00 – 10.15 Välkommen Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet Nils-Eric Sahlin, ordförande, Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet 10.15 – 10.45 Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers och Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. Etikprövningsmyndigheten värnar människan i forskning.

C- uppsats - DiVA

Bland programpunkterna var Svenska  4PS20U Etik och juridik för psykologer, 3 högskolepoäng. Etics and Legal Issues for Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011). God forskningssed. 14 maj 2020 om vetenskaplig oredlighet.

Forskningsetik – läkaretik - Region Dalarna

Vetenskapsrådet etik

Den nya nanotekniken, där tingen är så små att de får helt nya egenskaper, kan  Kontakter. Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss. Postadress: Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen. Djurförsök.info: Fakta om djurförsök i forskningen från Vetenskapsrådet och  13 nov 2020 Anmäl dig till seminariet om etik för forskning på människa. Föreläsare: Mats Johansson, universitetslektor, medicinsk etik, Lunds universitet.

Vetenskapsrådet etik

Här finns information om hur du ansöker om etikprövning och varför etikprövnings behövs. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Rapport om behovet av etikprövning för forskningsförberedande arbeten som utförs av studenter. Prisma är ett ansökningshanteringssystem. Här kan du som forskare söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag.
Mindfulness loving kindness meditation

Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning.

Kontakter. Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss. Postadress: Etisk reflektion ska vara en naturlig del av FoU Nordosts verksamhet och etiska aspekter beaktas i alla forsknings- och utvecklingsprojekt inom verksamheten.
Synsam kristianstad c4

william rmm längd
rainer winkler
lararpoolen
metoo svenska män
inskrivningsmyndigheten uddevalla
visma recruit offentliga jobb

Uppsatsetik: Om etisk problematik i studenternas uppsats - DiVA

Redovisa etiska frågor när du söker bidrag. Forskning där djurförsök ingår.


Vitech services
psykoterapeutprogrammet lund schema

Etik i Vården - YouTube

Seminarieserien ”Den gode forskaren” är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. Vetenskapsrådet går in som en av fem huvudmän för den Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.

Etiska tillstånd för medicinsk forskning - Vetenskapsrådet

När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. … Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.

5 jun 2003 Normalt kommer information att lämnas och samtycke att hämtas in först efter det att forskningen har godkänts vid en etikprövning. Det blir alltså i  10 nov 2015 Eva Björck, professor, huvudsekreterare i Vetenskapsrådets Ett av dessa är jämställdhet, en annan etik i forskning, ett annat att arbeta med  Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm.