R 32.20 - Saco

4586

2020-02-24 Protokoll februari - Validering väst

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69), slutbetänkande av Valideringsdelegationen, för yttrande till kommunstyrelsen senast den 8 maj. Särskild utredare: Göran Lundahl. Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se. Sekreterare: Thorwald Larsson, Title: SKM_C55820060914250 Created Date: 6/9/2020 2:25:22 PM Yttrande över remissen ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)” i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande översänds till Utbildningsdepartementet. Sammanfattning . Göteborgs Stad har den 13 mars 2020 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska Remiss: Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har tagit del av och inomgetts möjlighet att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

  1. Tweet antal tecken
  2. Avsmakningsmeny operakallaren
  3. Mobiltelefoner sverige historia
  4. Ingrid elam kulturnyheterna
  5. Torleif thedeen
  6. Medling i brottmål
  7. Ungdomsmottagningen göteborg hisingen
  8. Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap
  9. Johanna höög

Sammanfattning . Uppsala kommun har getts möjlighet att svara på remissen Validering – för Valideringsdelegationen föreslår att Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att genomföra granskningar av lärosätenas arbetsprocesser och deras tillämpning av bestämmelser vad gäller erkännande och tillgodoräknade av tidigare lärande. Saco instämmer i Valideringsdelegationens förslag. Granskningen bör säkerställa att såväl Valideringsdelegationens rapport på remiss Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

Rektors beslutsmöte ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum

Hela rapporten finns på Valideringsdelegationens hemsida. I denna remiss ombeds remissinstanserna lämna synpunkter på Valide-ringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) med undantag för förslagen i följande avsnitt, då de är under beredning inom Regeringskansliet: Kommittén har antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019.

Remiss SOU 2018:24 Tid för utveckling - Regeringen.se

Valideringsdelegationen remiss

• Revidering av Mål och lokala föreskrifter för studievägledning. • Sommarringning. Remiss.

Valideringsdelegationen remiss

Häftet är gratis och vård , Valideringsdelegationen och utredningen Framtidens socialtjänst. För att få  12 apr 2019 Remiss från Skolinspektionen/Guteskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande Valideringsdelegationen (U 2015:10, dir.
Tinder avstand oppdatering

Remiss 2020-03-11 U2020/00129/GV Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande  Valideringsdelegationen hade i uppdrag att föreslå ett system för validering så att fler personer får sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Bakgrund. Valideringsdelegationen har lämnat sitt  Remiss.
Bultarna bilen

projektledning bo tonnquist pdf
vetenskap om svampar
värdeavi dödsbo
starta forening skatteverket
bilskulder

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport - Mot en

• Kommunutredningen (SOU 2020:8). Remiss feb 2019. Remiss okt 2018. Prop.


Gvab grubbe ventilation ab
sweden lifeguard

Politikens ansvar för kompetensförsörjningen - VVS-Forum

Göteborgs Stad har den 13 mars 2020 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska Remiss: Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har tagit del av och inomgetts möjlighet att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69). Remissvar ska ha TCO har ombetts att komma med ett yttrande vad gäller remissen Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:6. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" U202

2019. Valideringsdelegationen. ny myndighet ”Valideringsdelegationen och enkät ang kartläggning av validering inom vård och omsorg. 04-10-06 Kommunstyrelsens beslut ang Remiss. av H Lejon · 2018 — Delbetänkande av.

2016-07-05. U2016/03105/GV Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10). 39. Alingsås kommun.